Şifreyi yenile

👋 Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma! Hemen Rezervasyonunu Oluştur.

yakınlaştırmayı etkinleştirmek için tıklayın
Haritalar yükleniyor
Hiçbir sonuç bulamadık
haritayı aç

KVKK

1. AMAÇ VE KAPSAM

MAYORKA VİLLA olarak, müşteri, çalışan ve diğer ilgili taraflarla ilgili kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı oluşturmuş bulunmaktayız.

Bu politika, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuata uyumlu olarak düzenlenmiştir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

MAYORKA VİLLA, müşteri taleplerini yerine getirmek, rezervasyon işlemlerini yönetmek ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla sınırlı ve ölçülü şekilde kişisel verileri işleyebilir. Çalışanlarımızın kişisel verileri ise iş ilişkisi yönetimi ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla işlenebilir.

3. VERİNİN GÜVENLİĞİ

MAYORKA VİLLA, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri almaktadır. Veri güvenliği ihlalleri durumunda, ilgili kişilere ve veri koruma otoritesine bildirim yapılacaktır.

4. VERİNİN PAYLAŞIMI VE AKTARIMI

MAYORKA VİLLA, kişisel verileri sadece yasal zorunluluklar veya ilgili kişilerin açık rızası doğrultusunda paylaşabilir veya aktarabilir. Üçüncü taraflarla yapılan her türlü veri paylaşımı sözleşme ile düzenlenecek ve gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.

5. İLGİLİ KİŞİ HAKLARI

MAYORKA VİLLA, kişisel verisi işlenen bireylerin KVKK kapsamındaki haklarını tanıyacaktır. Bu haklar arasında bilgi alma, düzeltme, silme ve veri işleme faaliyetlerine itiraz etme hakları bulunmaktadır.

6. POLİTİKA GÜNCELLEMELERİ

Bu politika, mevzuattaki değişikliklere uyum sağlamak amacıyla düzenli olarak gözden geçirilecek ve güncellenecektir.